Vragen?

We helpen graag!

[WOLFF Netherlands] Flyout

Contact

Algemeen / Bestellingen

Verkoop Buitendienst

Vestigingen

Waar verkrijgbaar?

WOLFF GmbH & Co.KG
WOLFF. Going beyond your limits.

Vragen?

We helpen graag!

[WOLFF Netherlands] Flyout

Contact

Algemeen / Bestellingen

Verkoop Buitendienst

Vestigingen

Waar verkrijgbaar?

WOLFF PRODUCTOVERZICHT

Gereedschap, machines en toebehoren voor de professionele vloerenlegger.

Wereldwijd de nr. 1

WOLFF DURO Stripper

Universeel gebruik op kleine tot middelgrote oppervlakken

Lees meer

In één overzicht

Productoverzicht

Alle Wolff-producten in de digitale brochure. Fysiek exemplaar ontvangen? Ook dat kan!

Lees meer

Verwijderen van vloerbedekking

Ont­dek de serie Wolff-Strip­pers voor het ver­wij­de­ren van vloer­be­dek­king: Ro­bo-Strip­per, Bi­Tur­bo-Strip­per, Tur­bo-Strip­per en Va­rio-Strip­per. Hier vind je ook…

Ondergrondvoorbereiding

Om een per­fec­te in­stal­la­tie van de nieu­we vloer te ga­ran­de­ren, is een goede on­der­grond­voor­be­rei­ding es­sen­ti­eel. Hier vind je machines en gereedschappen voor de…

Test- en Meettechniek

Wolff-meet­in­stru­men­ten voor het meten van vocht, af­stan­den en an­de­re me­ting in en op de vloer. Pre­cies wat be­lang­rijk is op de bouw­plaats of het project.

Installeren van de vloer

Gereedschappen en ac­ces­soi­res voor het leg­gen van li­no­le­um, pvc, vinyl, rub­ber en textiele vloerbedekkingen. Onze pro­duc­ten staan voor kwa­li­teit en gemak voor de…

Gereedschappen & Bescherming

Een uit­ge­breid over­zicht aan ge­reed­schap­pen zoals di­ver­se mes­sen, vocht­me­ters, be­scher­mings­mid­de­len en vele an­de­re Wolff-pro­duc­ten voor vloe­ren­leg­gers.

Reiniging en Onderhoud

Rei­ni­gings­ma­chi­nes voor de tus­sen- en eind­rei­ni­ging, even­als voor het po­lijs­ten en rei­ni­gen. Ge­bruik onze rei­ni­gings­ac­ces­soi­res voor het rei­ni­gen van…

WOLFF GmbH & Co.KG

Let op. Afhankelijk van het land dat je kiest, word je doorgestuurd naar de startpagina van het betreffende land. De verantwoordelijke contactpersoon vind je op de pagina met contactgegevens.