Let op. Afhankelijk van het land dat je kiest, word je doorgestuurd naar de startpagina van het betreffende land. De verantwoordelijke contactpersoon vind je op de pagina met contactgegevens.

Uzin Utz Tools GmbH & Co. KG

Vragen?

We helpen graag!

[WOLFF Netherlands] Flyout

Contact

Algemeen / Bestellingen

Verkoop Buitendienst

Vestigingen

Waar verkrijgbaar?

Uzin Utz Tools GmbH & Co. KG
Homepage

Vragen?

We helpen graag!

[WOLFF Netherlands] Flyout

Contact

Algemeen / Bestellingen

Verkoop Buitendienst

Vestigingen

Waar verkrijgbaar?

WOLFF PRODUCTOVERZICHT

Gereedschap, machines en toebehoren voor de professionele vloerenlegger.

WOLFF PRODUCTOVERZICHT

Gereedschap, machines en toebehoren voor de professionele vloerenlegger.

Wereldwijd de nr. 1

WOLFF DURO Stripper

Universeel gebruik op kleine tot middelgrote oppervlakken

Lees meer

In één overzicht

Productoverzicht

Alle WOLFF-producten in de vernieuwde digitale brochure!

Lees meer

Verwijderen van vloerbedekking

Ont­dek de serie WOLFF-Strip­pers voor het ver­wij­de­ren van vloer­be­dek­king: Ro­bo-Strip­per, Bi­Tur­bo-Strip­per, Tur­bo-Strip­per en Va­rio-Strip­per. Hier vind je ook…

Ondergrondvoorbereiding

Om een per­fec­te in­stal­la­tie van de nieu­we vloer te ga­ran­de­ren, is een goede on­der­grond­voor­be­rei­ding es­sen­ti­eel. Hier vind je machines en gereedschappen voor de…

Test- en Meettechniek

WOLFF-meet­in­stru­men­ten voor het meten van vocht, af­stan­den en an­de­re me­ting in en op de vloer. Pre­cies wat be­lang­rijk is op de bouw­plaats of het project.

Installeren van de vloer

Gereedschappen en ac­ces­soi­res voor het leg­gen van li­no­le­um, pvc, vinyl, rub­ber en textiele vloerbedekkingen. Onze pro­duc­ten staan voor kwa­li­teit en gemak voor de…

Gereedschappen & Bescherming

Een uit­ge­breid over­zicht aan ge­reed­schap­pen zoals di­ver­se mes­sen, vocht­me­ters, be­scher­mings­mid­de­len en vele an­de­re WOLFF-pro­duc­ten voor vloe­ren­leg­gers.

Reiniging en Onderhoud

Rei­ni­gings­ma­chi­nes voor de tus­sen- en eind­rei­ni­ging, even­als voor het po­lijs­ten en rei­ni­gen. Ge­bruik onze rei­ni­gings­ac­ces­soi­res voor het rei­ni­gen van…