WOLFF PRODUCTOVERZICHT

Gereedschap, machines en toebehoren voor de professionele vloerenlegger.

WOLFF PRODUCTOVERZICHT

Gereedschap, machines en toebehoren voor de professionele vloerenlegger.

WOLFF DURO StripperWereldwijd de nr. 1

Universeel gebruik op kleine tot middelgrote oppervlakken

Lees meer

ProductoverzichtAlles in één overzicht

Alle WOLFF-producten in de vernieuwde online brochure!

Bekijk de online brochure

Verwijderen van vloerbedekking

Ont­dek de serie WOLFF-Strip­pers voor het ver­wij­de­ren van vloer­be­dek­king: Ro­bo-Strip­per, Bi­Tur­bo-Strip­per, Tur­bo-Strip­per en Va­rio-Strip­per. Hier vind je ook…

Ondergrondvoorbereiding

Om een per­fec­te in­stal­la­tie van de nieu­we vloer te ga­ran­de­ren, is een goede on­der­grond­voor­be­rei­ding es­sen­ti­eel. Hier vind je machines en gereedschappen voor de…

Test- en Meettechniek

WOLFF-meet­in­stru­men­ten voor het meten van vocht, af­stan­den en an­de­re me­ting in en op de vloer. Pre­cies wat be­lang­rijk is op de bouw­plaats of het project.

Installeren van de vloer

Gereedschappen en ac­ces­soi­res voor het leg­gen van li­no­le­um, pvc, vinyl, rub­ber en textiele vloerbedekkingen. Onze pro­duc­ten staan voor kwa­li­teit en gemak voor de…

Gereedschappen & Bescherming

Een uit­ge­breid over­zicht aan ge­reed­schap­pen zoals di­ver­se mes­sen, vocht­me­ters, be­scher­mings­mid­de­len en vele an­de­re WOLFF-pro­duc­ten voor vloe­ren­leg­gers.

Reiniging en Onderhoud

Rei­ni­gings­ma­chi­nes voor de tus­sen- en eind­rei­ni­ging, even­als voor het po­lijs­ten en rei­ni­gen. Ge­bruik onze rei­ni­gings­ac­ces­soi­res voor het rei­ni­gen van…

Systemen voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten vloeren

Machines en speciaal gereedschap voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten bedekking

Compleet assortiment voor de verwerking, renovatie en onderhoud van houten vloeren

Kunsthars- en cementgebonden vloersystemen met functionele en decoratieve afwerkingsmogelijkheden

Systemen en producten voor het verwerken van tegels en natuursteen

Hoogwaardige gereedschappen om te schilderen, te stucen en voor droogbouw